בעזרת מכשיר ה-Plexr, שנמצא בלעדית במרפאתו של ד"ר יאיר גילוני - ניתן לטפל בבעיה תוך שלושה טיפולים

בעזרת מכשיר ה-Plexr, שנמצא בלעדית במרפאתו של ד”ר יאיר גילוני – ניתן לטפל בבעיה תוך שלושה טיפולים