נענע10 - המסת שומן בקור

הצרת היקפים – ד”ר יאיר גילוני