מכשיר חדש שמטפל בחצ’קונים ופטרת ציפורניים

ד”ר יאיר גילוני מציג את המכשיר חדש שמטפל בחצ’קונים ופטרת ציפורניים